X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT
Sanayi ve Ticaret Alanlarıyla Yatırımın Doğru Adresi
Lokasyonu ve Lojistik Altyapısıyla Dünyaya Açılan Pencere
Yaşam ve Yatırım Alanlarıyla Cazibe Merkezi
Doğal ve Kültürel Değerleriyle Tabiatıyla Batı Karadeniz
Devam Etmek İçin
 • Batı Karadeniz
 • Sanayi, Turizm ve Yatırımın Yeni Adresi
  Batı Karadeniz

 • Batı Karadeniz Bölgesi gelişen ve büyüyen sanayisi, gerçekleştirilen mega altyapıları, stratejik konumu, eşsiz turizm güzellikleri ve huzurlu yatırım ortamıyla Yatırımlarınız İçin Yeni Adresiniz.
Neden
Batı Karadeniz’de
Yatırım ?
 • Zengin Tarihi ve Kültürel Dokusu
Zengin Tarihi ve Kültürel Dokusu

3.000 yıllık tarihe sahip geçmişi, antik kentleri, Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu, Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Amasra gibi kentlere sahip Batı Karadeniz Bölgesi gastronomiden el sanatlarına, halk oyunlarından yöresel ürünlere zengin bir kültürel mirasa sahiptir. 

 • Stratejik Lokasyon
Stratejik Lokasyon

Başta Karadeniz havzası ve Doğu Avrupa ülkeleriyle dış ticaretin yapılabileceği, ayrıca İç Anadolu’dan ve Akdeniz’den gelen yüklerin Karadeniz Havzasına iletilebileceği, Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakın, bölgeden merkezinden çizilecek 350 km çaplı daire içinde Türkiye nüfusunun %40'ının yaşadığı stratejik bir lokasyona sahiptir.

 • Sanayi Kültürü ve Altyapısı
Sanayi Kültürü ve Altyapısı

Türkiye'de ağır sanayinin başkenti sayılan Batı Karadeniz'de Türkiye'deki üç entegre demir-çelik fabrikasından ikisi yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek taşkömürü havzası da bu bölgededir. 3.600 MW kurula güce sahip enerji santralleriyle bölgenin enerji altyapısı da oldukça güçlüdür. Türkiye'nin en büyük mega projelerinden olan ve içinde 25 milyon tonluk limanı, mega endüstri bölgesi ile serbest bölgeyi barındıran, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara ev sahipliği yapacak Filyos Vadisi Projesi de bu bölgededir. 

 • Nitelikli İşgücü Potansiyeli
Nitelikli İşgücü Potansiyeli

Bölgede ağır sanayide (demir-çelik, tersanecilik, madencilik sektöründe.) çalışma kültürüne sahip, yetişmiş ve nitelikli işgücü bulunmaktadır. Ayrıca bölgede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde 100 bini aşkın üniversite öğrencisi eğitim görmektedir. 

 • Ulaşım ve Lojistik İmkânları
Ulaşım ve Lojistik İmkânları

Batı Karadeniz Bölgesi karayolu, havalimanı, demiryolu ve limanın yer aldığı çok modlu taşımacılık imkanına sahiptir.

 • 6 limanda toplam 30 milyon/ton kapasite,
 • İç ve dış hatlarda çalışan Zonguldak Havalimanı,
 • 415 km'lik Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattı,
 • 100 km. mesafede Ankara-İstanbul otoyolu bulunmaktadır.
123
 • Batı Karadeniz
 • Fotoğraflarla
  Batı Karadeniz

Batı Karadeniz’de
Yatırım Yapmak İstiyorum...
BAŞVURU FORMU