X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ulaşım

KARAYOLU

Bartın’ın şehirlerarası ulaşımını sağlayan karayolu; batıda Çaycuma-Devrek (Zonguldak) - Mengen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 Otoyolu ile E-5 Devlet yoluna ulaşmaktadır. Doğuda Cide (Kastamonu), güneyde de yine Safranbolu (Karabük) üzerinden Orta ve Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’ya açılmaktadır.

Bartın ilinin karayolu uzunluğu toplam 294 km olup bunun 131 km’si devlet yolları (Devlet yollarının 73 km’si bölünmüş yoldur),  163 km’si de il yolları ağında yer alır.

DENİZYOLU

Bartın Limanı:

Bartın limanı 1965 yılında inşa edilerek 10.06.1966 tarih ve 6/6548 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile askeri hizmetlere ayrılan bölümleri dışında kalan kısımlarının kullanımı Bartın Belediyesi’nce yapılmaktadır. 15.05.1995 tarih ve 2136 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da yabancı gemilerin girişine açılmıştır. Halen 2004 yılında yürürlüğe giren ISPS kod çerçevesinde güvenlik seviyesi 1 olan limanımız, gerekli sertifikasyonu yapılmış olarak belli cins gemiler için uluslararası deniz trafiğine açıktır.

Yük ve yolcu taşımacılığında uluslararası liman olarak hizmet veren Bartın Limanı aynı zamanda yük ve yolcu giriş-çıkış gümrük kapısıdır. 480 m. rıhtım uzunluğuna sahip Bartın Limanının su derinliği 7,2-8 metredir.Limana 215 metre boyundaki gemiler yanaşabilmektedir.

Bartın Limanı’nın Dış Alım-Dış Satım Ürünleri (Genel)

İhraç Malları: Profil Demir, Çimento, Alçı, Çinkosit, İnşaat Malzemeleri, Klinker Diatomit (Toprak) ve Katran’dır.

İthal Malları: Kütük Demir, Pik Demir, Hurda Demir, Kömür, Tomruk ve Kağıt Hamuru, Kömür’dür.

İlin sahillerindeki Amasra ve Kurucaşile limanları ile Tekkeönü Balıkçı Barınağı ulusal ticari liman statüsündedir. Söz konusu limanların yat limanı olarak gelişme potansiyeline sahip olacağı öngörülmektedir.

Yanaşma yerleri-Rıhtım ve İskeleler-Balıkçı Barınakları:

Amasra Limanı

Amasra Limanı’na 2020 yılında 554 gemi ve 990 gemi adamı kayıtlıdır. 2013 yılı Ağustos ayında inşası tamamlanan yolcu rıhtımı ve küçük tekne yanaşma  yerleri ile günübirlik gezi tekneleri, ticari yatlar ve balık avlama gemilerinin istifade ettiği yanaşma yerleri bulunmaktadır

Kurucaşile Balıkçı Barınağı

Amasra Liman Başkanlığı idari sınırları dahilindeki Kurucaşile Balıkçı Barınağından,   2020 yılı içerisinde yükleme yapılmamıştır.

Akkonak Limanı

Alkan Madencilik isimli özel şirket tarafından, liman merkezine 20 km. mesafedeki Akkonak Köyü’nde yaptırılan 112 m.‘lik rıhtımın tamamı bitirilerek 06.06.2010 tarihinde gemi trafiğine açılmış olup; Kabotaj Limanlarına blok mermer  yüklemesi yapmaktadır.

Tarlaağzı Balıkçı Barınağı

Amasra merkezine 7 km. mesafede bulunmaktadır. Yapımına 1995 yılında başlanılmış, 2005 yılı Ekim ayında tamamlanmıştır. 2007 yılında Tarlaağzı Su Ürünleri Kooperatifine kiralanmıştır. Barınaktan; balık avlama gemileri, yatlar ve yolcu motorları istifade etmektedir.

Tekkeönü Balıkçı Barınağı

Liman il merkezine 38 km. mesafede bulunmaktadır. Köy Tüzel Kişiliği tarafından işletilmektedir. Balık avlama gemileri istifade etmektedir.

DEMİRYOLU

Bartın ili sınırları içinde demir yolu ağı bulunmamaktadır. Bartın'a demiryolu ile ulaşım,  il merkezine 38 km uzaklıktaki Saltukova tren istasyonu ile sağlanmaktadır.

HAVAYOLU

Bartın’a en yakın havalimanı, 38 km uzaklıktaki Saltukova (Zonguldak) havalimanıdır. Havaalanı 2009 Temmuz ayı itibarıyla faaliyete geçmiştir.

Kaynak : Bartın Valiliği,  İl Brifingi, Şubat 2021.